Giỏ hàng

Phối cảnh

Bảng màu

Bàn họp văn phòng cao cấp

Bàn 1901BH24 | 1901BH36
Bàn 1902BH18 | 1902BH24
Bàn 1902BH24-KT
Bàn 1902BH24-KT
4,700,000 đ
Bàn 1904BH24
Bàn 1904BH24
4,740,000 đ
Bàn họp BCO24 | BCO36
Bàn họp BH10CG
Bàn họp BH10CG
1,470,000 đ
Bàn họp BH10CT
Bàn họp BH10CT
1,400,000 đ
Bàn họp BH18-CS | BH24-CS
Bàn họp BH24-CA
Bàn họp BH24-CA
4,300,000 đ
Bàn họp BH24-V
Bàn họp BH24-V
6,000,000 đ
Bàn họp BH24C
Bàn họp BH24C
6,500,000 đ
Bàn họp BH36
Bàn họp BH36
11,000,000 đ
Bàn họp BH36C
Bàn họp BH36C
10,500,000 đ
Bàn họp BH48V
Bàn họp BH48V
16,800,000 đ

Phối cảnh

Bảng màu