Giỏ hàng

công trình cầu nhật tân

Các trụ tháp được đặt trên nền móng vòng vây cọc ống thép SPSP cực kỳ hiện đại, lần đầu được áp dụng ở Việt Nam
 

Đóng cọc dưới trụ cầu P12


Cọc dưới tại trụ P14


Cọc tại trụ P14


 chân trụ tháp trên cầu chính sử dụng hệ thống ván khuôn trượt và thanh chống
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa