Giỏ hàng

khu liên hiệp gang thép hòa phát - dung quất

Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, thuộc Công ty cổ phần Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư trên 52.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 366 ha tại Khu kinh tế Dung Quất. 190 cung cấp các loại thép ống, thép hộp, tấm chặn, nẹp bạt, chống thấm ...

Danh mục tin tức

Từ khóa